Dane do wpłaty

Muzeum zbiera i przetwarza dane osobowe przekazane przez mail lub kontakt telefoniczny, w zakresie w jakim jest to konieczne do realizacji Umowy. Administratorem danych jest Artur Bazarnik, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ELES Artur Bazarnik ul.Wrocławska 8 30-006 Kraków NIP 6781099202.

nr.konta: ( prosimy o kontakt )